عاشقانه ها

کــاش مـی شــد جای مـن بــاشی تا بــدانی که چــه حـسی دارد وقتـی دلم بــرای کـسی مـثل تـو تـنگ می شــود

 

نوشته شده در 93/04/30ساعت 12:25 توسط نیلوفر|

کاش تمام نگاه ها زير نويس داشتن ..

 

 

نوشته شده در 93/04/24ساعت 19:34 توسط نیلوفر|


می دانم..

 

 آخر یک روز

 

خسته می شود از نیامدنش

 

 شوخی که نیست

 

 مگر آدم

 

چقدر می تواند نیاید!..

 

 

 

آرش نژادی

 

نوشته شده در 93/03/25ساعت 14:55 توسط نیلوفر|

دلم یک خیابان میخواهد که بشود در آن با تو قدم زد

 جایی که مردمش زبان ما را بلد نیستند و من به زبان خودمانی هی بگویم دوستت دارم و عابران درگیر این کنجکاویباشند که من چه میگویم که تو اینطور میخندی !!!

 

نوشته شده در 93/03/13ساعت 18:12 توسط نیلوفر|

امروز به پایان می رسد

 از فردا برایم چیزی نگو

 من نمی گویم

فردا روز دیگریست

 فقط می گویم

تو

 روز دیگری هستی

 تو

 فردایی

 همان که باید به خاطرش

 زنده بمانم

                 

جبران خلیل جبران

 

 

نوشته شده در 93/03/04ساعت 13:23 توسط نیلوفر|

 

ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻪ ﺟﻮﻭﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ، ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﻩ، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻩ ﻭ

 ﻏﺼﺶ ﮐﻤﺘﺮﻩ،

 ﻭﻟﯽ

 ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺳﻨﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺸﻪ،

 ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﯾﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻮ ﺷﺮﻭﻉ

 ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﺒﺮﯾﻢ،

 ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻠﻪ ﺧﺮﯾﺎﯼِ ﺟﻮﻧﯿﻤﻮﻥ ﺟﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﯾﻪ

 ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

 ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻓﻼﻥ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﻓﻼﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻭ

 ﻓﻼﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﯾﺎﺩِ ﺗﻮ ﺑﯿﻮﻓﺘﻢ، ﮐﻪ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ،ﺧﻮﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ

 ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﺎﺭﻩ،

 ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ

 ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﻤﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭِ ﺳﻨِّﻤﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺗﻤﺎﻡ

 ﺩﻓﻌﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎﺷﻪ،

 ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﭘﯿﺮ ﺷﻢ ....

نوشته شده در 93/02/30ساعت 21:48 توسط نیلوفر|

دلم تنگه . . . . 

برای دعا کردن واسه نیومدن معلم ....

برای قرآن های اول صبح و خوندن سرود ایران اول هفته ....

برای خط کشی کناردفتر مشق با خودکار آبي و قرمز ....

برای تخته پاک کن و گچ های رنگی کنار تخته ....

برای ترس از سوال معلم ....

برای لیوانای آبی که فلوت داشت ....

برای روزنامه دیواری درست کردن ....

دلم براي همه ي دلخوشيهاي کودکانه تنگ شده ...

 

 

گچ

 

نوشته شده در 93/02/25ساعت 9:52 توسط نیلوفر|


مرد باس روزی یه بار بیخود و بی جهت عربده بزنه :

 .

 .

 .

 .

 

 عیــــــــــــــــــال،

 

 .

 .

 .

 .

 

 میخوامت ب مولــــا ..!!موافقید آیا؟

نوشته شده در 93/02/23ساعت 13:5 توسط نیلوفر|

می آیی؟

 می آیی یک شب

 رو به آسمان دراز بکشیم ؛

 تو ماه را رصد کنی ...

من چشمان ماهت را؟!!!

 *** مهدی صادقی ***


 


نوشته شده در 93/02/17ساعت 21:29 توسط نیلوفر|


مثــلِ همـیشه برای تــو می نویسم

 .

 .

 تـــــــو

.

 .

 .

 .

 .

 بـه نـیـت هــر کـــــه دوســت داری بخـــــوان . . .
نوشته شده در 93/02/13ساعت 23:12 توسط نیلوفر|


آخرين مطالب
»
»
» میدانم...
» دلم...
» تو فردایی...
» دلم میخواد...
»
» میخوامت به مولا..
» می آیی؟...
» نیت کن...

Design By : RoozGozar.com